Lengde
6,4 km 

Løypekart
Kart kommer

Beskrivelse av løypen
Start og mål  ca. 100 meter ned i veien ( ved bommen) fra  ved parkeringsplassen Fjellseter kapell (Nedre Fjellseter). Vi står på parkeringsplassen og viser deg veien til start.  Løypen følger grusvei som går slakt nedover i retning Lian. Så tar løypen til høyre, videre til venstre ned til Speiderhuset på Stykke, hvor løypen snur og går i retning Grønlia. Underlaget varierer mellom grusvei og sti og er  lett kupert. Ca. 0,5 km før Grønlia snur løypen og går tilbake oppover mot Fjellseter. Her stiger terrenget gradvis stort sett hele veien langs grusvei og sti helt til mål. Her vil man nok kjenne det godt i både muskler og pust. 

Parkering
Fjellseter Kapell, Fjellseter veien. 

Kollektiv transport 
Buss nr. 26 fra sentrum. Avstigning på holdeplass Fjellseter.