Lengde
6,5 km 

Løypekart
Trykk her   OBS: på kartet ser det ut som start og mål er på ulikt sted. Men det er på samme sted. Like ved bommen, rett under kraftlinjen. 

Beskrivelse av løypen
Start og mål  ca. 100 meter ned i veien ( ved bommen) fra  ved parkeringsplassen Fjellseter kapell (Nedre Fjellseter). Se etter Bedriftsidretten sine bechflagg. Løypen følger grusvei som går slakt nedover i retning Lian. Så tar løypen til høyre, videre til venstre ned til Speiderhuset på Stykke, hvor løypen snur og går i retning Grønlia. Underlaget varierer mellom grusvei og sti og er  lett kupert. Ca. 0,5 km før Grønlia snur løypen og går tilbake oppover mot Fjellseter. Her stiger terrenget gradvis stort sett hele veien langs grusvei og sti helt til mål. Her vil man nok kjenne det godt i både muskler og pust. 

Parkering
Fjellseter Kapell. Blir parkeringsplassen full kan også Kumlokket evt. parkering på Skistua også brukes. 

Kollektiv transport 
Buss nr. 26 fra sentrum. Avstigning på holdeplass Fjellseter.