Lengde
3,7 km 

Løypekart
Trykk her

Beskrivelse av løypen
Start og mål nede på gress sletta nedenfor trikkeholdeplassen på Lian i Bymarka. Løypen går langs turstien rundt Lianvannet. Underlaget er grus, og noe stein og røtter. Løypetrase`på 2 km gjennomføres 2 ganger. 

Parkering
Lian v/ trikkeholdeplassen, P-plass Solemsveien, P-plass Haukvannet. 

Kollektiv transport
Trikk fra sentrum. Avstigning på holdeplassen Lian (endeholdeplass).